Sản phẩm
Tin tức
» Vốn bao giờ mới về với bất động sản?
» Bơm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản
» Vietnam: Property Investment Profile
» ĐIỂM SÁNG CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG
» Nhóm lợi ích nào đã thâu tóm bất động sản?
Download tài liệu
Quảng cáo
Liên kết web
Thống kê
Lượt truy cập: 850
Đang xem: 23
Sản phẩm » Bát và chén
» Chén bát & bộ chén bát

Tên sản phẩm Âu vuông đan chỉ mây, sơn mờ
Mã sản phẩm  DLB 01
Kích cỡ

Standard                                                                                                                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Chén bát & bộ chén bát

Tên sản phẩm Bát chén tròn đan chỉ mây, sơn mờ
Mã sản phẩm  DLB 02
Kích cỡ

Standard                                                                                                                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Chén bát & bộ chén bát

Tên sản phẩm Âu tròn đan chỉ mây, sơn mờ
Mã sản phẩm  DLB 03
Kích cỡ

Standard                                                                                                                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre, chỉ mây và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Chén bát & bộ chén bát

Tên sản phẩm Âu tròn đan chỉ mây, sơn mờ
Mã sản phẩm  DLB 04
Kích cỡ

Standard                                                                                                                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre, sợi mây và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Chén bát & bộ chén bát

Tên sản phẩm Âu trái cây tròn có đế, sơn bóng
Mã sản phẩm  DLB 05
Kích cỡ

Standard                                                                                                                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Chén bát & bộ chén bát

Tên sản phẩm Bộ chén đĩa tròn, sơn bóng
Mã sản phẩm  DLB 06
Kích cỡ

Standard                                                                                                                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

  Trang