Sản phẩm
Tin tức
» Vốn bao giờ mới về với bất động sản?
» Bơm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản
» Vietnam: Property Investment Profile
» ĐIỂM SÁNG CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG
» Nhóm lợi ích nào đã thâu tóm bất động sản?
Download tài liệu
Quảng cáo
Liên kết web
Thống kê
Lượt truy cập: 855
Đang xem: 19
Sản phẩm » Đĩa chiếc và bộ
» Bộ đĩa đựng trái cây

Tên sản phẩm Bộ 3 đĩa đựng trái cây tam giác, vẽ sỏi
Mã sản phẩm  DLP 28
Kích cỡ

L: 30cm x 30cm x 5cm; M: 28cm x 28cm x 4.5cm; S: 26cm x 26cm x 4cm                            Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Bộ đĩa đựng trái cây

Tên sản phẩm Bộ 2 đĩa đựng trái cây hình oval, vẽ sỏi
Mã sản phẩm  DLP 27
Kích cỡ

L: 17.5cm x 24.5cm x 4cm; S: 14cm x 20cm x 3.5cm                                                         Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Bộ đĩa đựng trái cây

Tên sản phẩm Bộ 3 đĩa đựng trái cây hình oval, vẽ hoa
Mã sản phẩm  DLP 26
Kích cỡ

L: 19.5cm x 24.5cm x 5cm; M: 16.5cm x 21.5cm x 4cm; S: 13.5cm x 18.5cm x 3cm                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Bộ đĩa đựng trái cây

Tên sản phẩm Bộ 3 đĩa đựng trái cây hình oval, vẽ bóng nước
Mã sản phẩm  DLP 25
Kích cỡ

L: 19.5cm x 24.5cm x 5cm; M: 16.5cm x 21.5cm x 4cm; S: 13.5cm x 18.5cm x 3cm                  Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Bộ đĩa đựng trái cây

Tên sản phẩm Bộ 3 đĩa đựng trái cây, vẽ hoa
Mã sản phẩm  DLP 24
Kích cỡ

L: 24.5cm x 24.5cm x 3.5cm; M: 21.5cm x 21.5cm x 3.5cm; S: 18.5cm x 18.5cm x 3.5cm          Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

» Bộ đĩa đựng trái cây

Tên sản phẩm Bộ 3 đĩa đựng trái cây, vẽ sứa
Mã sản phẩm  DLP 23
Kích cỡ

L: 24.5cm x 24.5cm x 3.5cm; M: 21.5cm x 21.5cm x 3.5cm; S: 18.5cm x 18.5cm x 3.5cm          Có nhận làm theo kích thước đơn hàng riêng lẻ

Chất liệu tre và sơn mài
Cách thức Làm thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: sales@mysondanang.com

  Trang