Sản phẩm
Tin tức
» Vốn bao giờ mới về với bất động sản?
» Bơm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản
» Vietnam: Property Investment Profile
» ĐIỂM SÁNG CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG
» Nhóm lợi ích nào đã thâu tóm bất động sản?
Download tài liệu
Quảng cáo
Liên kết web
Thống kê
Lượt truy cập: 887
Đang xem: 25
Sản phẩm » Nồi đồng đúc giả cổ
» Nồi đồng đúc

Tên sản phẩm Nồi cơm đồng đúc
Mã sản phẩm  MBP 06
Kích cỡ

17cm miệng; 23cm bụng x 19cm cao 

Chất liệu Đồng đúc cổ của Việt Nam
Cách thức Đúc thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi. sales@mysondanang.com

» Nồi đồng đúc

Tên sản phẩm Nồi cơm đồng đúc
Mã sản phẩm  MBP 07
Kích cỡ

15cm miệng; 21cm bụng x 18cm cao 

Chất liệu Đồng đúc cổ của Việt Nam
Cách thức Đúc thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi. sales@mysondanang.com

» Nồi đồng đúc

Tên sản phẩm Nồi cơm đồng đúc
Mã sản phẩm  MBP 05
Kích cỡ

14cm miệng; 20cm bụng x 18cm cao 

Chất liệu Đồng đúc cổ của Việt Nam
Cách thức Đúc thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi. sales@mysondanang.com

» Nồi đồng đúc

Tên sản phẩm Nồi cơm đồng đúc
Mã sản phẩm  MBP 01
Kích cỡ

29cm( miệng nồi) x 25cm cao 

Chất liệu Đồng đúc cổ của Việt Nam
Cách thức Đúc thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi. sales@mysondanang.com

» Nồi đồng đúc

Tên sản phẩm Nồi cơm đồng đúc
Mã sản phẩm  MBP 02
Kích cỡ

21cm( miệng nồi) x 25cm cao 

Chất liệu Đồng đúc cổ của Việt Nam
Cách thức Đúc thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi. sales@mysondanang.com

» Nồi đồng đúc

Tên sản phẩm Nồi cơm đồng đúc
Mã sản phẩm  MBP 04
Kích cỡ

25cm( miệng nồi) x 20cm cao 

Chất liệu Đồng đúc cổ của Việt Nam
Cách thức Đúc thủ công
Giá

Xin vui lòng email cho chúng tôi. sales@mysondanang.com

  Trang